Fésűs Éva nevét vette fel a taszári általános iskola

Taszári Fésűs Éva Általános Iskola

 

A taszári általános iskolát ettől a tanévtől Taszári Fésűs Éva Általános Iskolának hívják.

A tanévnyitóról és a névváltoztatásról a kaposTV is hírt adott.

 

Az ünnepségen édesapám felolvasta a nagymamámnak egy korábbi iskolai alkalomra írt gondolatait. Ide is nagyon illett, így egy kicsit olyan volt, mintha ő is jelen lett volna.

 

Egyszer régen írtam egy mesét, amiben még a mesebeli királynak is be kellett íratnia butuska lányát az iskolába, hogy szűnni nem akaró kérdéseire ott kapja meg a választ, tanulva ismerje meg a világot, mert a világ az okosé!

Azóta sok minden változott. Elárasztottak minket a technika csodái, változtak az iskolák - sok helyen meg is szűntek -, az én mesém záró gondolata mégsem változott, de kiegészült azzal, hogy nem elég okosnak lenni, mert attól még nagyon szívtelenné válhat a világ.

Szívtelen és ugyanakkor oktalan is volt az, aki fogta magát és letörölte a tábláról a gyerekek szeme elől azt a szót, hogy „kötelesség”, és helyette azt írta fel, hogy „jog." De azt öles betűkkel, hogy aki még csak ezt a hármat ismeri, az is mindjárt követelje.
Elfelejtette, hogy minden gyereknek - akár óvódás, akár iskolás - egyetlen joga van: az, hogy szeressék! Szeretettel, kézen fogva vezessék be a világba. Nem kényeztetve, mindent megengedve, hanem szigorú szeretettel, mert azt még a legegyszerűbb ember is tudja, hogy minden fát kellő időben metszeni kell, a kártevőit kivétel nélkül irtani, különben sohasem fog jó gyümölcsöt hozni.

A szeretet azt is jelenti, hogy gyerek sohasem lehet kevés, mert ő nem statisztikai adat. Joga van ott tanulni, ahol született, ahol családjának és az iskolának őriző figyelmétől kisérve teheti meg az első lépéseket azért, hogy majd művelt, becsületes, jó, és ezáltal boldogságra alkalmas felnőtté váljék.

Remélem, hogy egyszer csakis az ilyeneké lesz a világ, és legtöbbjükről kiderül, hogy valamikor ennek az iskolának a tanulói voltak!

 

 

Parditka-Temesi Panka